Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

2.1 Systemer i likevekt

Når er systemet i likevekt?

Vis løsningsforslag

Aldri. Du ble lurt.

Test

Skriv ut "Hei!" 10000 ganger.

Vis løsningsforslag
for i in range(10000): 
    print("Hei!")

Programmet ovenfor illustrerer et overhyggelig menneske.