Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

Matriseregning 1.1 Matrisemultiplikasjon

Regn ut matriseproduktene under. Du anbefales å gjøre dem både for hånd og med numpy. Se også oppgave 1.2 for å implementere en funksjon til å regne ut matrisemultiplikasjon selv. Vær obs på om matrisemultiplikasjonen er definert for matrisene.

Oppgave 1

a = [3,2,1]
b = [1,
   2,
   3]
c = [2,4,3]
d = [1
   1,
   1]

Regn ut:
a) ab
b) ba
c) aTc
d) acT
e) bd
f) cd
g) dc

Oppgave 2)

a = [2,2,4,
   3,2,1]
b = [1,3,
   2,1,
   4,2]

Regn ut:
a) ab
b) ba
c) baT
d) aaT
e) aTa

Oppgave 3)

a = [3,2,4,
   2,3,4,
   1,2,2]
b = [2,2,2]
c = [4,
   2,
   5]

Regn ut:
a) aa
b) ab
c) ac
d) cc
e) abT
f) acT
g) bb