Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

Comprehension 6: ordbøker

Gitt følgende liste:

gammel_liste = ["vinter","iskrem","bade","grillings","ski"]

a) Lag ei ordbok hvor hvert ord er nøkkelverdien, og innholdsverdien er hvor mange ganger ordet inneholder bokstaven "i".

b) Lag ei ordbok hvor hvert ord er nøkkelverdien, og innholdsverdien er ei liste av tegnene i ordet (F.eks: "kake" blir {'kake':['k','a','k','e']}).

Gitt følgende liste med tupler:

gammel_liste2 = [('Hvorfor', 'ADV'), ('gidder', 'VT'), ('vi', 'PRON'),
('dette', 'PRON'), ('?', 'SYM')]

c) Lag ei ordbok der ordformen er nøkkelverdi og ordklassen er innholdsverdi.

d) Gjør som i c), men utelat alle ord av ordklassen SYM.

Vis løsningsforslag

a)

{x:x.count("i") for x in gammel_liste}

b)

{x:list(x) for x in gammel_liste}

c)

{x[0]:x[1] for x in gammel_liste2}

d)

{x[0]:x[1] for x in gammel_liste2 if x[1] != "SYM"}