Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

List comprehension 0: Introduksjon

Du har så langt lært å bruke for-løkker til å iterere gjennom ting, for å for eksempel fylle ei tom liste med nye elementer. I Python finnes det også noe som heter comprehension, som er en mer kompakt og mer effektiv måte å lage lister, ordbøker, og lignende på.

Les om detaljene rundt comprehension i dette dokumentet. Oppgavene fra dokumentet er gjengitt her på trix med minimale endringer.

Oppgavene ligger også på Trix for IN1140, men er enda mer relevante for IN2110.

Et eksempel på list-comprehension:

Si at vi har ei liste:

liste = ['a','b','c','d','e']

Og vi vil lage ei liste med alle bokstavene ganget tre ganger etter hverandre. Vi kan gjøre følgende:

trippel = []
for bokstav in liste:
    trippel.append(bokstav * 3)

Men med list-comprehension kan vi også skrive dette:

trippel = [b * 3 for b in liste]

I begge tilfeller får vi:

['aaa', 'bbb', 'ccc', 'ddd', 'eee']