Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.01: MittProgram

Navn: MittProgram.java

a) Lag en fil som heter MittProgram.java.
b) Lag en klasse i filen som heter MittProgram.
c) Lag en main-metode i klassen (Hint: public static void main(String[] args)
d) Print "Dette er mitt program" til terminalen. (Hint: System.out.println)

Vis løsningsforslag
class MittProgram {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Dette er mitt program");
    }
}