Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

Løkker 1: for-løkker

I de følgende oppgavene skal du bruke for-løkker.

a) Skriv ut hvert element i samlingene under. Prøv å gi variabelen i for-løkka et meningsfylt navn.

liste1 = [1,2,3,4,5]
streng = "kirsebærpai"
liste2 = [[1,2,3],[4,5,6]]

b) Sett sammen alle strengene i lista under til én streng, og skriv den ut til terminalen. Begynn med å opprette en tom streng.

liste3 = ['j', 'e', 'g', ' ', 'e', 'l', 's', 'k', 'e', 'r', ' ', 'l', 'ø', 'k', 'k', 'e', 'r']

c) Hva er summen av lengden til alle orda i lista under? Bruk ei for-løkke for å regne det ut, og skriv ut svaret til terminalen. Begynn med å opprette en heltallsvariabel til å holde på summen.

liste4 = ['regn', 'yr', 'tåke', 'dis', 'storm', 'torden', 'lyn']

d) Iterer gjennom lista med heltall under, gang hvert tall med seg selv, og skriv ut resultatet til terminalen.

liste5 = [2, 4, 8, 16, 32, 64]
Vis løsningsforslag

Løsningsforslag

liste1 = [1,2,3,4,5]
streng = "kirsebærpai"
liste2 = [[1,2,3],[4,5,6]]

for tall in liste1:
  print(tall)

for bokstav in streng:
  print(bokstav)

for liste in liste2:
  print(liste)

Det er selvsagt mange andre ting vi kunne kalt variablene, men det viktigste er at man skjønner mer eller mindre hva det dreier seg om, så koden blir enklere å lese.

1
2
3
4
5

k
i
r
s
e
b
æ
r
p
a
i

[1, 2, 3]
[4, 5, 6]

b)

liste3 = ['j', 'e', 'g', ' ', 'e', 'l', 's', 'k', 'e', 'r', ' ', 'l', 'ø', 'k', 'k', 'e', 'r']

nystreng = ""

for bokstav in liste3:
  nystreng = nystreng + bokstav

print("Den nye strengen er:", nystreng)

Eller, med litt mer kompakt notasjon:

liste3 = ['j', 'e', 'g', ' ', 'e', 'l', 's', 'k', 'e', 'r', ' ', 'l', 'ø', 'k', 'k', 'e', 'r']

for bokstav in liste3:
  nystreng += bokstav

print("Den nye strengen er:", nystreng)

Utskrift i begge tilfeller:

Den nye strengen er: jeg elsker løkker

c)

liste4 = ['regn', 'yr', 'tåke', 'dis', 'storm', 'torden', 'lyn']

summen = 0
for ordet in liste4:
  summen = summen + len(ordet)

print("Summen er:",summen)

Eller, med mer kompakt notasjon, som over:

liste4 = ['regn', 'yr', 'tåke', 'dis', 'storm', 'torden', 'lyn']

summen = 0

for ordet in liste4:
  summen += len(ordet)

print("Summen er:",summen)

Merk at vi ikke bør bruke ord eller sum som variabelnavn. Dette er reserverte ord i Python, og selv om man ikke får problemer i små programmer, så er det noe vi bør unngå.

Utskrift i begge tilfeller:

Summen er: 27

d)

liste5 = [2, 4, 8, 16, 32, 64]

for tall in liste5:
  produkt = tall * tall
  print(produkt)

Vi kan la være å mellomlagre verdien i en variabel, siden vi ikke skal bruke den igjen seinere i dette tilfellet:

liste5 = [2, 4, 8, 16, 32, 64]
for tall in liste5:
  print(tall*tall)

Utskriften i begge tilfeller er lik:

4
16
64
256
1024
4096