Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

Lister 0: introduksjon

Ei liste er en samling. Det er en type datastruktur som kan "ta vare på" flere andre verdier. Vi kan ha hvilke som helst verdier inne i listene, også andre lister.
Lister med lister kalles nøstede lister, eller flerdimensjonale lister.

Lister brukes ofte sammen med løkker. For å gjøre det enklere inneholder ikke de første oppgavene her løkker. Du kan bruke taggen "løkker" for å øve på dem.

Eksempler:

tom_liste = []
strengliste = ["pute","dyne","pledd"]
heltalliste = [1,2,3,4]
flyttalliste = [1.4,5.2,4.7]
listeliste = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]

For å legge til flere elementer i ei liste, bruker vi metoden .append().

Eksempel

strengliste.append("laken")

Vi henter ut elementene av ei liste ved å bruke indekser. Det første elementet i ei liste har indeks 0.

Eksempel:

#Skrive ut det første elementet
print(strengliste[0])
#skrive ut det andre elementet
print(strengliste[1])

Utskrift:

pute
dyne

Innføringsoppgave

Lag en kort liste med hver av typene: streng, heltall, flyttall, boolsk verdi, liste.
Skriv dem ut i terminalen.

Vis løsningsforslag

Øvelsesoppgave

Dette er bare et eksempel. Oppgaven er bare for at du skal øve på å lage lister med ulike datatyper.

str_liste = ["a","be","se","det"]
int_liste = [2,4,6,8,16]
float_liste = [1.5,3.0,4.5,6.0]
bool_liste = [True,False,True,True,False]
list_liste = [["alfa","beta"],["gamma","delta"]]
print(str_liste)
print(int_liste)
print(float_liste)
print(bool_liste)
print(list_liste)