Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

Lister 1: å legge til i lister

Oppgaver

a) Legg til de tre strengene nedenfor i lista nedenfor.

streng1 = "or"
streng2 = "gran"
streng3 = "furu"

ny_liste = ["bjørk","bøk","osp"]

b) Tidligere har vi vært borti metoden .split() som gjør om en streng til ei liste. Bruk metoden på strengen under, og skriv så ut det andre og det fjerde elementet i lista til terminalen.

tekst = "Jeg er så glad hver julekveld ."

c) Lag et program som tar inn tre ord fra brukeren og legger dem i ei liste. Begynn med å lage ei tom liste, og legg orda til. Når brukeren er ferdig skal du skrive ut lista til terminalen.

d) Lag ei ny liste av lista under, vet at du henter ut det første, tredje og femte elementet og setter dem i ei ny liste. Skriv lista ut til terminalen.

gammel_liste = ["laks","ørret","flyndre","fjesing","sild","knurr"]
Vis løsningsforslag

a)

streng1 = "or"
streng2 = "gran"
streng3 = "furu"

ny_liste = ["bjørk","bøk","osp"]

ny_liste.append(streng1)
ny_liste.append(streng2)
ny_liste.append(streng3)
print(ny_liste)

b)

tekst = "Jeg er så glad hver julekveld ."

ny_liste = tekst.split()

andre_ord = ny_liste[1]
fjerde_ord = ny_liste[3]

print(andre_ord)
print(fjerde_ord)

c)

ord1 = input("Skriv et ord!\n")
ord2 = input("Skriv enda et ord!\n")
ord3 = input("Skriv enda et ord!\n")

ny_liste = []
ny_liste.append(ord1)
ny_liste.append(ord2)
ny_liste.append(ord3)
print(ny_liste)

Utskrift:

>>>Skriv et ord!
løkskall
>>>Skriv enda et ord!
rødkål
>>>Skriv enda et ord!
kastanjer
['løkskall', 'rødkål', 'kastanjer']

Vi kunne lagt til ordene etter hver gang brukeren skriver noe. Siden vi vet hvor mange ord som kommer, så kunne vi også lagt dem rett inn i ei liste, slik:

ny_liste = [ord1, ord2, ord3]

d)

Denne kan også løses på (minst) to måter:

gammel_liste = ["laks","ørret","flyndre","fjesing","sild","knurr"]
ny_liste = []
ny_liste.append(gammel_liste[0])
ny_liste.append(gammel_liste[2])
ny_liste.append(gammel_liste[4])
print(ny_liste)

Eller, siden vi vet hvor mange elementer vi skal ha med:

gammel_liste = ["laks","ørret","flyndre","fjesing","sild","knurr"]
ny_liste = [gammel_liste[0], gammel_liste[2], gammel_liste[4]]

print(ny_liste)

Utskrift i begge tilfellene:

['laks', 'flyndre', 'sild']