Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

List comprehension 3: Lister med tupler

Gitt følgende liste med tupler:

gammel_liste = [('Kari', 'PN'), ('jager', 'VT'), ('dyret', 'N'),
('ved', 'P'), ('vannet', 'N'),('.','SYM')]

a) Lag ei liste med alle ordformene fra setningen.
b) Lag ei liste med alle ordklassetaggene fra setningen.
c) Lag ei liste av tupler hvor det første elementet er ordformen med små bokstaver, og den andre med store.

Vis løsningsforslag

a)

[x[0] for x in gammel_liste]

b)

[x[1] for x in gammel_liste]

c)

[(x[0].lower(),x[0].upper()) for x in gammel_liste]