Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

List comprehension 2

Bruk list comprehension til å lage følgende lister:

a) Ei liste med kubene (**3) av alle tall for alle tall opp til og med 10.

b) Ei liste med alle heltall fra og med 0 til og med 15.

c) Ei liste av tupler av heltall, der det andre tallet er kvadratet av det første, fra og med 0 til og med 10.

d) Gitt følgende liste:

rotete_data = ["kAke","pålegGsMasKIN","toFU","gARDinSTaNG"]

Lag ei liste med utgangspunkt i rotete_data hvor alle ordene er med store bokstaver.(Tips: .upper())

Vis løsningsforslag

a)

[x ** 3 for x in range(11)]

b)

[x for x in range(0, 16)]

c)

[(x, x ** 2) for x in range(0, 11)]

d)

[x.upper() for x in rotete_data]