Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

List comprehension 1: Enkle lister

Gitt følgende liste, lag ei liste som ...

liste = [1, 4, 6, 8, 9, 14, 17]

a) ...er hvert tall ganget med 3.

b) ...er hvert tall delt på 1

c) ...er hvert tall + 10

d) ...er hvert tall opphøyd i 3.

Vis løsningsforslag

Løsningsforslag:

liste = [1, 4, 6, 8, 9, 14, 17]
#a
liste_a = [t * 3 for t in liste]

#b
liste_b = [t / 2 for t in liste]

#c
liste_c = [t + 10 for t in liste]

#d
liste_d = [t ** 3 for t in liste]
[3, 12, 18, 24, 27, 42, 51] #a
[0.5, 2.0, 3.0, 4.0, 4.5, 7.0, 8.5] #b
[11, 14, 16, 18, 19, 24, 27] #c
[1, 64, 216, 512, 729, 2744, 4913] #d