Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.08 Enkle beslutninger

Vill IN1000 printes ut?

if 6 > 5:
    print("IN1000")

if 6 < 6:
    print("IN1000")

if(6 > 6):
    print("IN1000")
Vis løsningsforslag
  1. Ja
  2. Nei 6 må være ekte større en 6
  3. Samme som oppgaven over