Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

3.1.4: Fibonacci

Fibonacci-tallene er en kjent tallfølge som starter slik:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

Følgen kan beskrives ved at neste tall er summen av de to foregående.

Lag en while-løkke som skriver ut fibonaccitall. Løkken skal kjøre så lenge tallet som skrives ut er mindre enn 1000.

Vis løsningsforslag
fib1 = 1      #oppretter første tall
print(fib1)     #må skrive ut dette med en gang
fib2 = 1      #oppretter andre tall
print(fib2)     #må skrive ut dette med en gang
fib = fib1 + fib2  #regner ut neste tall

while fib <= 1000:   #while kjører så lenge fib <= 1000
  print(fib)     #skriver ut fib
  fib1 = fib2     #omdefinerer fib1 til fib2
  fib2 = fib     #omdefinerer fib2 til fib
  fib = fib1 + fib2  #regner ut neste tall

Vi må skrive ut fib1 og fib2 med en gang, fordi de blir ikke skrevet ut i løkken. Inni løkken skriver vi først ut neste tall som vi regnet ut utenfor løkken. Så omdefinerer vi variablene. fib1 blir til fib2, og fib2 blir til fib, dette er for at utregningen i neste runde av løkken skal bli riktig.