Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

3.1.2: While og input

 1. Lag et program som tar et tall som input og skriver opp alle tall fra og med 0, til og med tallet fra input.

 2. Lag et program som først tar et tall som input. Deretter skal programmet spørre om et nytt tall helt til summen av alle tallene som er gitt som input, er større enn 50. Skriv til slutt ut hva summen ble for å se hvor nærme du kom 50.

Vis løsningsforslag

Oppgave 1

i = 0              #oppretter i som 0
tall = input("Velg et tall: ") #får input av et tall
tall = float(tall)       #konverterer til float
while i <= tall:        #kjører så lenge i er mindre enn tall
  print(i)          #skriver ut i
  i = i + 1          #øker i med 1

Oppgave 2

sum = 0         #Definerer en "tom" variabel, sum
while sum < 50:     #Løkken kjører så lenge sum er mindre enn 50
  tall = input("Legg til et tall i summen: ")   #Får input av tall
  tall = float(tall) #Konverterer input til float
  sum = sum + tall  #Ny sum = gammel sum + tall

print("Summen din ble", sum)  #Skriver ut melding