Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.2.1: Input

1. Skriv et program som tar navnet til bruker som input og skriver ut "hei" og navnet til brukeren.
2. Prøv nå å kjøre programmet nedenfor:

fodsel = input("Når ble du født?")

tid_siden = 2019-fodsel

print("Det er",tid_siden,"år siden")

Når du kjører programmet vil du få en feilmelding. Hvorfor får du feilmelding? Hva må du endre på for at programmet skal kjøre?

Vis løsningsforslag

Oppgave 1
Vi starter med å skrive:

Navn = input("Hva er navnet ditt?")   #Henter input fra bruker

print("Hei", Navn)           #Skriver "Hei", så navnet

Nå har vi et program som spør bruker om navn, og deretter skriver "Hei + navn". Når vi bruker input()-funksjonen så tas denne alltid inn som en tekststreng.

Oppgave 2
Når vi kjører programmet får vi en feilmelding som ser noe slik ut:

TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'int' and 'str'

Dette er fordi input() alltid lagrer variable som tekststrenger. For å kunne regne med dem må vi først konvertere dem til flyttall ved hjelp av float()-funksjonen. Vi må da skrive:

fodsel = input("Når ble du født?")

fodsel = float(fodsel)   #Denne linjen konverterer til flyttall

tid_siden = 2019-fodsel

print("Det er",tid_siden,"år siden")

Noen ganger kan du ha bruk for heltall istedenfor flyttall. For å konvertere til heltall må du bruke int()-funksjonen.