Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.1.6: Regnerekkefølge 2

Programmer ulike uttrykk og sjekk at du forstår hvorfor resultatet blir som det blir.

Noen eksempler:
1. Hvordan programmerer du brøken alt text?
2. Hva blir 2**3**2?
3. Hva blir 1+2*6/4*8-1?

Vis løsningsforslag

Opppgave 1
Det er viktig i denne oppgaven å være bevisst på hva som skal være under, og hva som skal være over brøkstreken. For å "markere" dette for programmet bruker vi parenteser som følger:

(a+b)/(c+d)

Nå blir det som er inne i parentesene regnet ut først, og vi får det vi ønsker. Hadde vi ikke brukt parenteser så ville programmet fulgt vanlige regneregler(divisjon før addisjon) og regnet som følger:

a+b/c+d = a+(b/c)+d

Oppgave 2
Siden programmet regner potenser først, fra høyre mot venstre vil vi få:

2**3**2 = 2**9 = 512

Oppgave 3
Programmet regner alltid ut divisjon først, så multiplikasjon, deretter addisjon og subtraksjon. Programmet vil derfor regne som følger:

1+2*6/4*8-1 = 1+(2*(6/4)*8)-1 = 24