Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

3.1.3: Gjette tall

 1. Lag et program hvor brukeren blir bedt om å gjette et tall mellom 1 og 10. Programmet skal kjøre frem til brukeren gjetter riktig tall. Du velger selv hvilket tall det skal være.

 2. Utvid programmet i oppgave 1, slik at brukeren får en melding om de gjettet for høyt, for lavt eller riktig.

Vis løsningsforslag

Oppgave 1

gjett = 0  #Definerer en variabel som lagrer tallet som blir gjettet
fasit = 7  #Definerer en variabel med det riktige tallet
while gjett != fasit:    #Kjører så lenge gjett er ulik fasit
  gjett = input("Gjett et tall mellom 1 og 10: ")
  gjett = float(gjett)  #Endrer gjett til tallet fra input

Oppgave 2
For å få ut en melding etter hver gang brukeren gjetter et tall, må vi legge en if-statement inni while-løkken. I if-statementen må vi sjekke om gjettet tall er lik fasiten, og dermed skrive ut en melding, hvis ikke så skriver vi ut en annen melding:

gjett = 0
fasit = 7
while gjett != fasit:
  gjett = input("Gjett et tall mellom 1 og 10: ")
  gjett = float(gjett)
  if gjett < fasit:    #sjekker om gjett er mindre enn fasit
    print("For lavt")
  elif gjett > fasit:   #sjekker om gjett er større enn fasit
    print("Før høyt")
  else:          #ellers
    print("Riktig!")