Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

2.1.4: Fra sekunder til minutter, timer og dager

Lag et program som tar et antall sekunder som input. Programmet skal ta tallet, og regne det om til dager, timer, minutter og sekunder. Til slutt skal du skrive ut hvor mange dager, timer, minutter og sekunder det ble.

Prøv å lag koden slik at kun det som er relevant blir oppgitt. For eksempel, hvis det bare er 34 minutter og 10 sekunder, trenger vi ikke få oppgitt at det er 0 dager og timer.

Vis løsningsforslag

For å løse denne oppgaven må du ha kontroll på heltallsdivisjon og modulus(rest).
Eksempler:
27 // 6 = 4
27 % 6 = 3

Da kan vi skrive koden slik:

input = input("Hvor mange sekunder?: ")   #får input fra bruker
input = int(input) #konverterer til float

sek = input     #vi har så mange sekunder

min = sek // 60   #fra sekundene får vi så mange minutter
sek = sek % 60   #da har vi så mange sekunder igjen

timer = min // 60  #fra minuttene får vi så mange timer
min = min % 60   #da har vi så mange minutter igjen

dager = timer // 24 #fra timene får vi så mange dager
timer = timer % 24 #da har vi så mange timer igjen

For å skrive ut kun relevant info må vi bruke beslutninger. For at det skal bli riktig må vi først sjekke.

if (dager==0 and timer==0 and min==0):
  print(input, "sekunder er", sek,"sekunder")
elif (dager==0 and timer==0):
  print(input, "sekunder er", min, "minutter og", sek,"sekunder")
elif dager==0:
  print(input, "sekunder er", timer, "timer,", min, "minutter og", sek,"sekunder")
else:
  print(input, "sekunder er", dager,"dager,", timer, "timer,", min, "minutter og", sek,"sekunder")