Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

3.1.1: While-løkker

 1. Lag en while-løkke som skriver ut alle tall fra og med 0 til og med 10

 2. Lag en while løkke som skriver ut hvert tredje tall. Det første tallet skal være 0, og det siste tallet skal ikke være over 100.

Vis løsningsforslag

Oppgave 1

i = 0        #oppretter en tellevariabel i=0
while i <= 10:   #Kjører så enge i er mindre eller lik 10
  print(i)    #Skriver ut i, første verdi vil bli 0
  i = i + 1    #Øker i med 1 hver runde

Oppgave 2

i = 0        #oppretter en tellevariabel i=0 
while i <= 100:   #kjører så lenge i er mindre eller lik 100
  print(i)    #skriver ut i
  i = i + 3    #øker i med 3