Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

3.1.6: For-løkker

 1. Skriv et program som regner ut summen av tallene fra og med 1 til og med 999 ved hjelp av en for-løkke, og til slutt printer ut resultatet.alt text

 2. Test ut programmet i oppgave 1 med summene alt text og alt text. Ser du et mønster? Programmering gir en ny mulighet til å utforske tall og tallenes egenskaper.

Vis løsningsforslag

Oppgave 1
Her må vi definere variabelen sum over for-løkken. Dette er fordi vi må bruke sum til å legge til hver i-verdi når løkka kjører.

sum = 0         #definerer variabelen sum
for i in range(1,1000): #kjører 999 ganger, med i fra 1-999 
  sum = sum + i    #legger i til i summen

print(sum)       #skriver ut summen

Oppgave 2
Vi bruker programmet i oppgave 1, men bruker i in range(1,100) for summen av 1-99, og i in range(1,10000) for summen av 1-9999. Da får vi utskrift henholdsvis 4950 og 49995000. Vi ser at den siste summen har to ekstra 9'ere og to ekstra 0'er, men at begge summene begynner med 4, og har 5 mellom 9'erene og 0'ene.