Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.1.8:Variabler og potenser

Skriv et program som regner ut tallene alt text, alt text og c=b/a. Forsøk å forklare hva som skjer? (Størrelsen på c er omtrent alt text)

Vis løsningsforslag

I denne oppgaven må vi først definere variablene a og b før vi kan regne ut variabelen c. Dette er fordi c er avhengig av både a og b. Vi må bruke print() for å kunne se verdien til c. Potenser regnes ut med "**", så vi definerer a og b på følgende måte:

#definerer a og b
a= 2**1000
b= 3**1000

c=b/a #definerer c

print(c) #printer c i terminalen

Vi får da ut at:

1.2338405969061735e+176

Siden e+176 er en annen måte å skrive 10^176, kan vi se at tallet vårt er i riktig størrelsesorden.