Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.1.5:Oppdatering av variabler

Hva blir resultatet av de to operasjonene:

a = 10
a = a + 5
Vis løsningsforslag

Den første operasjonen tilegner a en verdi lik 10. Den neste operasjonen tilegner a en verdi som er summen av den tidligere definerte a-verdien og 5. Vi får altså at:

a=10
a=a+5 #Dette tilsvarer a= 10+5

Hver gang du har en variabel på venstre siden av et likhetstegn, så gir du variabelen en ny verdi. Hvis du har samme variablen på hver siden av likhetstegnet, så vil programmet bruke den tidligere definerte verdien for a. Dette er grunnen til at hvis du bare kjører andre linjen alene, altså:

a=a+5

vil du få en feilmelding som sier at a ikke er definert. Dette er fordi det ikke er noen tidligere definisjon for a.