Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

2.1.2: Partall og oddetall

 1. La n være et tilfeldig heltall (1, 2, 3, 4 osv.). Forklar hvorfor formelen 2n alltid gir partall, mens formelen 2n + 1 alltid gir oddetall.

 2. Lag et program som tar et heltalltall som input og avgjør om tallet er partall.

 3. Modifiser programmet slik at det også gir beskjed om tallet er oddetall.

Vis løsningsforslag

Oppgave 1
Et partall er et tall som er delelig med 2. Formelen 2n tar et tall n, og ganger med to, som vil si at alle tall som kommer ut av formelen er delelig med 2. Ved å endre formelen til 2n + 1 endrer vi det da fra partall til oddetall.

Oppgave 2
For å finne ut om et tall er et partall, kan vi bruke modulus. Modulus finner resten etter heltallsdivisjon. Hvis resten etter at du deler med to er null, er tallet delelig med null. Da har vi et partall.

tall = input("Skriv inn et tall: ") #input av tall (string)
tall = float(tall)         #konverterer string til float
if tall%2 == 0:           #partallsjekk
  print("Tallet er et partall")

Oppgave 3
Legger til en else-statement for å skrive ut om det er et oddetall:

tall = input("Skriv inn et tall: ")
tall = float(tall)
if tall%2 == 0:         
  print("Tallet er et partall")
else:
  print("Tallet er et oddetall")