Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

2.1.3: Faktorer

 1. Hva menes med at 3 er en faktor i 27?

 2. Lag et program som tar et tall som input og avgjør om 3 er en faktor i dette tallet.

 3. Hvorfor gir det lite mening å spørre om 1 er en faktor i tallet?

Vis løsningsforslag

Oppgave 1
At 3 er en faktor i 27 betyr at 27 er delelig på 3.

Oppgave 2
Hvis tall%3 = 0, så er 3 en faktor i 27.

tall = input("Skriv inn et tall: ") #input av tall (string)
tall = float(tall)         #konverterer string til float
if tall%3 == 0:           #sjekker om tall er delelig med 3
  print("3 er en faktor i dette tallet")
else:
  print("3 er ikke en faktor i dette tallet")

Oppgave 3
Det gir lite mening å spør om 1 er en faktor i tallet, fordi å dele på 1 ikke endrer tallet. Vi kan også si at 1 er en faktor i alle tall.