Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.2.3: Kvadrattall og kvadratrøtter

 1. Lag et program som tar et tall som input. Programmet skal kvadrere tallet og skrive det ut. I tillegg skal det skrive ut rota av dette kvadratet.

 2. Hva er sammenhengen mellom tallene som kvadreres og kvadratrota av dette igjen?

Vis løsningsforslag

Oppgave 1
I koden under har vi brukt sqrt(), da må vi først importere biblioteket pylab. Alternativt kan du opphøye i 1/2, da trenger du ikke importere pylab. Husk at når du får et tall som input blir det lagret som streng, så du må konvertere ved hjelp av float().

from pylab import * #importerer pylab fordi vi bruker sqrt() under

tall = input("Hvilket tall vil du kvadrere? ") #får input
tall = float(tall)               #konverterer til tall

kvad = tall**2                 #kvadrerer
print("Kvadratet av ditt tall er: ", kvad)

rot = sqrt(kvad)                #eller: kvad**(1/2)
print("Roten av kvadratet er: ", rot)

Oppgave 2
Sammenhengen mellom tallene som kvadreres og roten av dette igjen er at tallverdien er lik, men fortegnet kan variere.