Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.2.2: Input og potenser

 1. Hva betyr alt text? Hvordan skriver du dette i Python?

 2. La n og a være tilfeldige tall. Hva betyr alt text?

 3. Lag et program som tar et grunntall a og en eksponent n som input og som skriver ut hva alt text blir. Bruk passende matematiske begreper når du lager variabler og skriver ut svaret.

Vis løsningsforslag

Oppgave 1
2^4=2*2*2*2, det skrives som 2**4 i python.

Oppgave 2
a^n betyr at vi ganger a med seg selv n ganger.

Oppgave 3
pythonkode:

a = input("Grunntall = ") #får tall fra bruker
a = float(a)        #konverterer string til float
n = input("Eksponent = ")
n = float(n)

print(a**n)         #printer ut 

Husk at når du får input blir det lagret som string, selv om du skriver et tall. Derfor må vi konvertere string til float.

utskrift:

Grunntall = ? 2   #jeg skrev inn 2   
Eksponent = ? 3   #jeg skrev inn 3
8.0         #får til svar at 2^3=8