Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.1.7: Variabler av variabler

Gi variablene a, b og c verdier med tilordningene a=1, b=2 og c=3.0. Hva er verdien av a etter at hver av de følgende operasjonene er utført i Python? Regn for hånd først!

  1. a = a/c

  2. a = b**+c

  3. a = b/c*c/b

Vis løsningsforslag

Vi skriver følgende program:

a=1
b=2
c=3.0


#deloppgave 1)
a= a/c
print(a)

#deloppgave 2)
a=b**+c
print(a)

#deloppgave 3)
a= b/c*c/b
print(a)

Dette gir oss løsningen:

0.3333333333333333 #svar 1)
8.0 #svar 2)
1.0 #svar 3)

Fordi vi hele tiden skriver "a=", så oppdaterer vi variablen a, og a endrer verdi gjennom programmet.

a=1; b=2; c=3.0 #a får verdi =1

#linjen under oppdaterer a til "gamle a"/c = 1/3= 0.33333...
a= a/c 
print(a)

#linjen under oppdaterer a til b**+c = 8**1=8
a=b**+c
print(a)

#Linjen under oppdaterer a til b/c*c/b = 1/3*3/1 = 1
a= b/c*c/b
print(a)

Kommentar:
Når man skriver brøker i Python, er det lurt å bruke parenteser slik at du vet at uttrykket er som du vil ha det. Siste deloppgave viser godt at det kan bli forvirrende når man ikke har parenteser.