Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.1.5: Regnerekkefølge

  1. Regn ut følgende uttrykk for hånd og i Python:
    alt text

  2. Hva er forskjellen på uttrykk 1 og 2?

  3. Lag en oppskrift over hvilke regneoperasjoner som utføres i hvilken rekkefølge.

  4. Lag et program som regner ut alt text. Var det noe du måtte passe spesielt på i koden din?

Vis løsningsforslag

Oppgave 1
pythonkode:

print(1 + 2*3)
print((1+2)*3)
print((1+2)/3)
print(3*(2+2/2)+4/2)
print(1+2/2)
print(2*(2+1)**2)

Det er viktig å passe på at det alltid står gangetegn mellom tall og parenteser (generelt må det alltid være regneoperatorer mellom tegn, tall og uttrykk), som i uttrykk 4 og 6.

Oppgave 2
I uttrykk 1 ganges det først og så legges det sammen: 1 + 2*3 = 1+6 = 7
I uttrykk 2 legges det sammen først og så ganges det: (1+2)*3 = 3+3 = 9

Oppgave 3
Regnerekkefølgen i Python er lik som på vanlige lommeregnere:
Potenser -> Divisjon -> Multiplikasjon -> Addisjon og subtraksjon

Oppgave 4
pythonkode:

print(-3 + (1-9)/4 + 4/(12-3*2))

Pass på at uttrykk over eller under brøkstrek står i parentes slik at teller og nevner blir regnet ut før divisjonen.