Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.1.1: Regnerekkefølge og potenser

Overbevis deg om rekkefølgen uttrykkene under beregnes i. Programmer hvert uttrykk og sjekk at det ble riktig.

a) 2+3*4+6/2

b) 1/2**3**2

c) 1/(1+1/(1+2))

d) (1+2**3)**(5-3*2)

e) 2**-1*3
Vis løsningsforslag
print(2+3*4+6/2)
print(1/2**3**2)
print(1/(1+1/(1+2)))
print((1+2**3)**(5-3*2))
print(2**-1*3)

som gir:

17.0
0.001953125
0.75
0.1111111111111111
1.5

Vi har for det meste vanlige regneregler her. Men i programmering er det viktig å huske at potensene alltid regnes ut først og fra høyre mot venstre i et uttrykk, f.eks. slik:

2**3**2 = 2**(3**2)=2**9 = 512