Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.1.4: Bytte innhold i variabler

Du har to variabler a og b som begge inneholder verdier. Skriv et program som flytter innholdet i a til b, og innholdet i b til a.

Vis løsningsforslag

For å flytte verdien fra a til b, og b til a, må vi innføre en tredje variabel c.

a = 3
b = 4

c = b   #lagrer verdien til b i c
b = a   #setter b = a
a = c   #setter a = c som er lik den originale b

Legg merke til at for å bytte verdien av to variable må vi innføre en tredje variabel.