Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.1.2: Variabler

 1. Hva er en variabel? Gi eksempler.

 2. Hva er variablene i uttrykket y = 2x + 1? Hva med i uttrykket a = b - 2c + 3?

 3. Lag et program som lagrer to tall i variabler, og skriver ut produktet av tallene som er lagret i variablene dine.

Vis løsningsforslag

Oppgave 1
En variabel i matematikken er et symbol som representerer et vilkårlig tall. I programmering kan en variabel være et tall, men også en tekststreng.

Oppgave 2
y, x, a, b og c er variabler.

Oppgave 3

a = 2    #definerer først to variabler
b = 3

print(a*b) #skriver ut produktet slik:
      #alternativt kan du lagre produktet i en ny variabel, 
       og printe den variabelen.