Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.1.1: Summering av tall

Lag et program som summerer to tall (du velger tallene selv)

Vis løsningsforslag

Et program som summerer to tall kan være så enkelt som dette:

2+3

For å skrive ut resultatet i kommandovinduet må du bruke printkommando:

print(2+3)

Alternativt:

x = 2+3
print(x)