Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.1.3: Mer variabler

1.Vi har følgende kode:

a = 10
a = a + 5

Hva blir a?

2.Vi har nå følgende kode:

a = 1
b = 2
a = a + 1
c = a + b

Hva blir a og c?

3.Hvilke forskjeller mellom matematiske variabler og programmeringsvariabler kan du beskrive ut fra oppgavene ovenfor? Hvilke av operasjonene ovenfor gir mening matematisk, og hvilke gir ikke? Diskuter.

Vis løsningsforslag

Oppgave 1
a blir i dette tilfellet 15. Vi definerer først a = 10, deretter sier vi at a = a + 5. Det som skjer da er at a blir omdefinert, vi får en ny a som er summen av den gamle a pluss 5. Altså:

a = 10
a = a + 5 = 10 + 5 = 15.

Oppgave 2
Vi får

    a = 1
    b = 2 
omdefinerer så a
    a = a + 1 = 1 + 1 = 2
og får
    c = a + b = 2 + 2 = 4