Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.04: Enkel datastrukturtegning

Denne oppgaven tar utgangspunkt i Trix-oppgave 1.03: SumHeltall.

Tegn datastrukturen til klassen SumHeltall når programmet kjøres.

Vis løsningsforslag

Se løsningsforslag her.