Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

3.03: Heltallsarray og løkke.

Navn: Heltallsarray.java

a) Lag fem heltallsvariable som inneholer verdiene 0,1,2,3,4.
b) Skriv ut variablene.
c) Lag en heltallsarray som kan inneholde 5 tall.
d) Legg verdiene dine inn i arrayen ved hjelp av en løkke.
e) Skriv ut variablene i arrayen ved hjelp av en løkke.

Vis løsningsforslag
class Heltallsarray{
  public static void main(String [] args){
    int tall1 = 0;
    int tall2 = 1;
    int tall3 = 2;
    int tall4 = 3;
    int tall5 = 4; 

    System.out.println("Utskrift av variable:");
    System.out.println("tall1 = " + tall1);
    System.out.println("tall2 = " + tall2);
    System.out.println("tall3 = " + tall3);
    System.out.println("tall4 = " + tall4);
    System.out.println("tall5 = " + tall5);

    int array [] = new int [5];

    int lengdePaaArray = array.length;
    int teller = 0; 
    while(teller < lengdePaaArray){
      array[teller] = teller;
      teller++;
    }

    teller = 0;
    System.out.println("Utskrift av array:");
    while(teller < lengdePaaArray){
      System.out.println("array[" + teller + "] = " + array[teller]);
      teller++;
    }
  }
}