Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.10: Datastrukturtegning av båthus

Denne oppgaven bygger på Trix-oppgave 1.09: Båthus.

Vi tenker oss at vi i deloppgave b oppretter båt-objektene gitt i løsningsforslaget:

Baat b1 = new Baat("Triton");
Baat b2 = new Baat("Chaparral");
Baat b3 = new Baat("Mercury");
Baat b4 = new Baat("Mercury");

Tegn datastrukturen til programmet slik status ser ut etter at vi har opprettet og forsøkt å sette inn disse objektene. Du trenger kun å detaljere (fylle inn metoder i) det første objektet av hver type. NB: Pass på å skille mellom klassedatastruktur og objekt!

Vis løsningsforslag

Se løsningsforslag her.