Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.08: Rektangel

a) Du skal skrive en klasse Rektangel med datarepresentasjon og metoder. Rektangler har en bredde og en lengde, og tilbyr følgende grensesesnitt:

class Rektangel {

 public Rektangel (double l, double b) {  // Konstruktør
 }

 public void oekLengde (int okning) {  // Oek lengden som angitt
 }

 public void oekBredde (int okning) {  // Oek bredden som angitt
 }

 public double areal () {   // Beregn mitt areal
 }

 public double omkrets () {  // Beregn min omkrets
 }
}

b) Skriv et hovedprogram som:
- oppretter to rektangler med valgfrie størrelser
- skriver ut begges areal
- øk lengden på det ene og bredden på den andre
- skriver ut begges omkrets

c) Utvid klassen med metoder for å redusere et objekt.

Vis løsningsforslag

a)

class Rektangel{

  double bredde;
  double lengde;

  public Rektangel(double l, double b){
    lengde = l;
    bredde = b;
  }

  public void oekLengde(int okning){
    lengde = lengde + okning;
    //lengde += okning;
  }

  public void oekBredde(int okning){
    bredde = bredde + okning;
    //lengde += okning;
  }

  public double areal(){
    return bredde*lengde;
  }

  public double omkrets(){
    return bredde*2 + lengde*2;
  }
}

b)

class RektangelHovedprogram{

  public static void main(String[] args) {

    Rektangel en = new Rektangel(5,9);
    Rektangel to = new Rektangel(10, 2);

    System.out.println("Areal: " + en.areal());
    System.out.println("Areal: " + to.areal());

    en.oekBredde(5);
    to.oekLengde(2);

    System.out.println("Omkrets: " + en.omkrets());
    System.out.println("Omkrets: " + to.omkrets());
  }
}

c)

De følgende metodene tilhører klassen Rektangel.

public void reduserBredde(int reduser){
  if (bredde - reduser < 1){
    System.out.println("Bredden kan ikke reduseres så mye");
  }
  else {
    bredde = bredde - reduser;
  }
}

public void reduserLengde(int reduser){
  if (lengde - reduser < 1){
    System.out.println("Lengden kan ikke reduseres så mye");
  }
  else {
    lengde = lengde - reduser;
  }
}