Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.13: Bruk av konstruktør

Se på følgende kode. Endre programmet slik at instansvariablene blir satt ved hjelp av konstruktør i stedet for metodene.

public class Person {
  String navn; 
  int alder; 

  public void giNavn(String n){
    navn = n; 
  }  

  public void giAlder(int a){
    alder = a; 
  }
}
Vis løsningsforslag
public class Person {
  String navn;
  int alder;

  public Person(String n, int a){
   navn = n;
   alder = a;
  }
}