Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.17: Bil-objekter

a) Skriv en klasse med navn 'Bil':
b) Bilen skal ha to variabler, en for eier og en for merke:

private String eier;
private String merke;

c) Lag en konstruktør for å sette verdien til eier og merke.
d) Skriv en metode for å skrive ut verdien til eieren og merket.
e) Test klassen din ved å opprette to Bil-objekter med forskjellige eiere. For å gjøre dette må du lage deg en ny klasse (egen fil) med en main-metode.

Eks:

public class Biltest {
  public static void main(String[] args) {
    // Her kan du opprette Bil-objekter og sette eier og merke.
  }
}
Vis løsningsforslag

a-d)

class Bil{

  private String eier;
  private String merke;

  public Bil(String e, String m){
    eier = e; //setter den globale verdien eier til lokale eier
    merke = m; //setter den globale verdien merke til lokale merke
  }


  public void infoOmBil(){

    System.out.println ("Eier:  "+ eier);
    System.out.println ("Merke:  "+ merke);

  }

}

e)

public class Biltest {
  public static void main(String[] args) {

    Bil bilGeir = new Bil("Geir Kjetil", "ford");
    Bil bilSiri = new Bil("Siri", "volvo");

    bilGeir.infoOmBil();
    bilSiri.infoOmBil();

  }
}