Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.16: Returtyper

Fyll ut returtypene for følgende metoder:

a)

[returtype] jegReturnererIngenting() { 
}

b)

[returtype] summenAvToHeltall() {
   int a = 2;
   int b = 3;
   return a + b;
}

c)

[returType] summenAvToFlyttall(){
   double a = 2.0;
   double b = 3.0;
   return a + b;
}

d)

[returtype] navnetTilBrukeren(){
   Scanner tastatur = new Scanner(System.in);
   String navn = tastatur.nextLine();
   return navn;
}
Vis løsningsforslag

a) void
b) int
c) double
d) String