Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.12 Python til Java; Areal av rektangel

Filnavn: Areal.java

Under ligger et program som regner ut arealet av en rektangel og skriver ut bredde, høyde og arealet i terminalen. "Oversett" programmet til java. NB husk main!

bredde = 10
hoyde = 20
print("Bredde:", bredde)
print("Høyde:", hoyde)

areal = bredde * hoyde
print("Areal:", areal)
Vis løsningsforslag
class Areal {
  public static void main(String[] args) {
    int bredde = 10;
    int hoyde = 20;

    System.out.println("Bredde: " + bredde);
    System.out.println("Hoyde: " + hoyde);

    int areal = bredde * hoyde;
    System.out.println("Areal: " + areal);
  }
}