Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.07: Boolske (logiske) verdier

Navn: BoolskeVerdier.java

a) Lag et program som inneholder to boolske variabler med navn sann og usann, og gi variablene verdiene true og false. Skriv ut innholdet av den ene variabelen ved hjelp av System.out.println-kommandoen og se hvordan det ser ut ved kjøring.

b)Utvid programmet ditt med to if-tester. Den første skal sammenligne de to variablene slik at resultatet blir sant med verdiene du ga dem i a) og da skrive ut "Første test slo til!".

Den andre testen skal sammenligne de to variablene på en slik måte at resultatet blir usant (med de samme to verdiene). Denne testen skal ha en else-gren som skriver ut "Andre test slo ikke til!"

Vis løsningsforslag
1 class BoolskeVerdier {
2    public static void main(String[] args) {
3      boolean sann = true;
4      boolean usann = false;
5  
6      if (sann != usann) {
7        System.out.println("Første test slo til!");
8      } else {
9        System.out.println("Noe gikk feil!");
10      }
11      
12      if (sann == usann) {
13        System.out.println("Noe gikk feil!");
14      } else {
15        System.out.println("Andre test slo ikke til!");
16      }
17    }
18  }