Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.06: Sammenligning av to tall

Navn: Sammenlign.java

Lag et program som inneholder to heltallsvariable; a og b. Gi variablene verdier som du selv velger.

Lag en sjekk om a er større enn b. Skriv ut til skjerm enten a er storre enn b eller a er ikke storre enn b.

Varier verdiene du setter for a og b, og sjekk at resultatet blir som forventet i alle tilfellene.

Vis løsningsforslag
class Sammenlign {
  public static void main(String[] args) {
    int a = 4;
    int b = 2;

    if(a > b) {
      System.out.println("a er storre enn b");
    } else {
      System.out.println("a er ikke storre enn b");
    }
  }
}

Utskriften her ville vært "a er storre enn b", fordi a er 4 og b er 2.