Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.05: Finn syntaksfeil

Finn 5 feil i følgende program:

class Utskrift {
  public stitac void main(String args) (
    System.out.println("Beethoven skrev Skjebnesymfonien")
    System.out.println("og åtte andre symfonier.);
  }
}
Vis løsningsforslag
 1. Linje 2: "stitac" skulle vært "static".
 2. Linje 2: "(String args)" skulle vært "(String[] args)".
 3. Linje 2: Parentes på slutten av linjen skulle vært krølleparentes.
 4. Linje 3: Mangler semikolon på slutten av linjen.
 5. Linje 4: Mangler avsluttende anførselstegn på strengen inne i println-setningen.