Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.02. Personinformasjon

Filnavn: Personinfo.java

 1. Lag en ny fil i en teksteditor(for eksempel Atom), og lagre filen som Personinfo.java
 2. Skriv klassen Personinfo.
 3. Lag metoden public static void main(String[] args) i klassen.
 4. Bruk System.out.println() for å skrive ut navnet ditt til terminal.
 5. Utvid deretter programmet ditt slik at det også skriver ut telefonnummeret og gateadressen din til terminal, på hver sin ekstra linje.
Vis løsningsforslag
class Personinfo {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Kjell Bjarne");
    System.out.println("22222222");
    System.out.println("Pizza- og Kina-veien 43");
  }
}

For å kompilere og kjøre i terminalen:

> javac Personinfo.java
> java Personinfo