Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.01: Klassenavn i Java

Hva er et godt klassenavn i Java?

a)

class bok

b)

class BOK

c)

class Bok
Vis løsningsforslag

Alternativ c) er det riktige svaret. Ingen av klassenavnene vil gi kompileringsfeil, men i Java er konvensjonen å skrive klassenavn med stor forbokstav, og de resterende bokstavene i klassenavnet skal være små. Husk også at filnavnet til denne klassen må være Bok.java.