Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

11.05: Personsystem

Filnavn: personsystem.py

a) Lag en klasse Personsystem som inneholder en liste av Personer.
b) Lag en metode leggTilPerson i Personsystem som tar i mot et objekt av klassen Person og som legger inn dette objektet i listen av Personer.
c) Lag en metode finnPerson som finner en person med et gitt navn dersom personen finnes i listen.

d) I et eget hovedprogram, lag et objekt av klassen Personsystem. Legg til 5 personer i objektet ved hjelp av metoden leggTilPerson og sjekk deretter at et av objektene er blitt lagt til ved hjelp av metoden finnPerson.
Du kan ta utgangspunkt i denne klassen for Person:

class Person:
  def __init__(self, navn):
    self._navn = navn

  def hentNavn(self):
    return self._navn
Vis løsningsforslag
class Personsystem:
  def __init__(self):
    self._personer = []

  def leggTilPerson(self, person):
    self._personer.append(person)

  def finnPerson(self, navn):
    for person in self._personer:
      if person.hentNavn() == navn:
        return person
    return None

# Lager et objekt og legger til 5 personer.
system = Personsystem()
system.leggTilPerson(Person("Anne"))
system.leggTilPerson(Person("Brikt"))
system.leggTilPerson(Person("Carina"))
system.leggTilPerson(Person("David"))
system.leggTilPerson(Person("Else"))

# Sjekker at personen er i systemet.
assert system.finnPerson("Carina") != None