Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

11.04: Plante

a) Lag en klasse Plante. En plante skal ha to instansvariabler: vannbeholder og maksgrenseVann. Klassen skal ha følgende metoder:

  • vannPlante(self, vannCl): Øker vannbeholder med vannCl. Om vannbeholder blir større enn maksgrenseVann dør planten.
  • nyDag(self): For hver dag minker vannbeholder med 20 (planten drikker vannet). Om vannbeholder blir mindre enn 0, dør planten.
  • levende(self): Om planten er levende skal det returneres True, om ikke planten er levende skal det returneres False. Hint: Det kan være lurt å ha en variabel som holder styr på om planten er levende eller ikke.

b)
1. Opprett et Plante-objekt hvor maksgrenseVann er satt til 40 og et annet Plante-objekt hvor maksgrenseVann er satt til 90.
2. Vann begge plantene med 10 cl.
3. La det gå to dager for begge plantene.
4. Sjekk om plantene er levende og skriv ut status til skjermen.