Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

11.03: Sende brev

Fil: brev.py
a) Lag en klasse Brev med en konstruktør som tar inn avsender og mottaker. Konstruktøren skal sette tre instansvariabler: avsender, mottaker og en tom liste.

b) Lag en metode i klassen som heter skrivLinje som tar i mot en tekststreng og lagrer den i listen vi laget som en instansvariabel.

c) Lag metoden lesBrev som printer ut brevets innhold, samt hilsen. Brevet skal være på formen gitt nedenfor.

d) Opprett et Brev-objekt. Legg til mottaker, avsender og minst to linjer tekst i objektet ved hjelp av skrivLinje-metoden. Kall deretter på lesBrev-metoden som printer ut resultatet til terminalen.

Formen på brevet som skal leveres:

Hei, !

første linje i brevet
andre linje i brevet
....

Hilsen fra

Eksempel på hvordan kjøring av programmet kan se ut:

Hei, Espen Askeladd!

Hvordan har du det?
Jeg har det bare bra!

Hilsen fra
Per Askeladd
Vis løsningsforslag
class Brev:
  def __init__(self, avsender, mottaker):
    self._avsender = avsender
    self._mottaker = mottaker
    self._linjer = []

  def skrivLinje(self, linje):
    self._linjer.append(linje)

  def lesBrev(self):
    print("Hei,", self._mottaker)
    print()
    for linje in self._linjer:
      print(linje)
    print()
    print("Hilsen fra,")
    print(self._avsender)

brevet = Brev("Per Askeladd", "Espen Askeladd")
brevet.skrivLinje("Hvordan har du det?")
brevet.skrivLinje("Jeg har det bare bra!")
brevet.lesBrev()