Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

11.02: Personer og biler

Vi skal lage et program for å holde styr på hvilke biler en person eier og hvilke biler en person har lånt av andre personer.
En forenklet person er representert slik (her må du legge til de andre variablene og de funksjonene du mener at du trenger):

class Person: 
  def __init__(self, navn):
    self._mineBiler = [] # Biler personen eier
    self._laanteBiler = [] # Biler som personen laaner, men noen andre eier
    self._navn = navn
  # Flere variable og nyttefunksjoner?

a) Lag klassen Bil som inneholder farge og merke på bilen. I tillegg skal bilen ha en metode for å sette eier.

b) Lag en metode for at en person skal kunne låne en bil (du velger selv hvilken) fra en annen person.

c) Lag et testprogram der du oppretter noen personer som eier noen biler (pass på at også hver bil får vite om sin eier), og la personene låne biler fra hverandre.